تنفس برتر

تنفس برتر

تنفس برتر، تمرینی که با پیامدهای ذهنی فراگیر،مانند پیری،از دست دادن حافظه، زوال عقل و بیماری آلزایمر مقابله می کند.  با انجام این تمرین بهبود چشم گیری در کودکان اوتیسم مشاهده شده است.در اواخر سال ۲۰۰ میلادی با معرفی تنفس برتر توسط استاد چوآکوک سویی، چندین تحقیق پژوهشی اجرا گردید.تحقیق اول در سال ۲۰۰۳ میلادی روی ۵۴ دانش آموز دوره راهنمایی در ایالت پنسیلوانیا اجرا شد.نتایج این تحقیق، افزایش چشم گیری را در نمرات اجرایی آزمون گیتس در گروه مطالعه و در مقایسه با گروه شاهد نشان میدهد.

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
اسما نیک اقبال

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :