درباره ما

درباره ما

استاد اینجا آموزش و کسب مهارت کاربردی در هرجا

استاد اینجا آموزش و کسب مهارت کاربردی در هرجا

    استاداینجا

آموزش و کسب مهارت کاربردی در هرجا

 

زمانی که برای ورود به بازار کار دنبال منابع مطالعاتی خوبی بودم، به سایت های آموزشی محدودی برخورد میکردم که دروس آکادمیک را  ارائه میدادند و در برخی دروس نقاط ضعفی داشتند. برای مثال در زمینه کار با نرم افزارها به مسائلی در اجرا برخورد میکردم و ساعت ها وقت برای حل آنها صرف میشد. ازاینرو برای حل این چالش به فکر ارائه آموزشهای آکادمیک بصورت کاربردی افتادم و دانش جزئی خودم را که نتیجه تجربه اجرایی میباشد در اختیار شما کاربران عزیز قرار میدهم. در این مسیر همکاران با تجربه و دارای سابقه تدریس در دانشگاههای معتبر،  نیز برخی از دروس تخصصی را ارائه می نمایند.

همچنین کتاب هایی که نتیجه تلاش مترجمان حرفه ای جوان میباشد، بمنظور بهبود کیفیت زندگی کاری و تحصیلی در اختیار شما قرار می گیرد.

استاداینجا برای عملی کردن آموزش کاربردی و آسان در هرجا از همه عزیزان با تجربه در بحث آموزش جهت بهبود فرایندآموزش در سطح کشور دعوت بعمل می آورد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 با تشکر مدیر سایت