نمودار جریان داده Data Flow Diagram

نمودار جریان داده Data Flow Diagram

DFD
DFD

نمودار جریان داده DFD

 

نمودار جریان داده DFD یک مدل گرافیکی از سیستم است. نمودار جریان داده ، حرکت داده بین فرایندها، موجودیت های خارجی و مخازن داده درون سیستم را نشان می دهد.

اجزای تشکیل دهنده نمودار جریان داده DFD بصورت زیر می باشد: فرایند Process، مخزن داده Data Store، جریان داده Data Flow و موجودیت خارجی External Entities

فرایند: کاری که توسط سیستم بر روی داده های ورودی انجام می شود. فرایند داده های ورودی را گرفته و به خروجی تبدیل می کند.

جریان داده: مسیری که داده را از یک جز نمودار به جز دیگر منتقل می کند. ارتباط بین موجودیت، فرایند و مخازن داده است.

مخزن داده: محل نگهداری داده ها در سیستم است.

موجودیت خارجی: در خارج از سیستم قرار دارد. با سیستم در ارتباط است. مبدأ یا مقصد داده است.

 نمودارهای جريان داده در دو سطح مختلف ترسیم می شود:

۱٫نمودار زمينه ای/محتوایی (Context Diagram)

۲٫نمودار سطح ها (Level n Diagrams)

نمودار زمينه ای، بالاترين سطح نگاه به يک سیستم اطلاعاتی می باشد. در اين نمودار مرزهای سیستم، موجوديت های خارجی و تعامل اطلاعاتی آن ها با سیستم نشان داده می شود. در اين نمودار، کل سیستم، به عنوان يک فرايند درنظر گرفته می شود.

پس از ترسيم نمودار زمينه ای، نمودارهای سطوح پايين تر برای سیستم اطلاعاتی ترسيم می شوند. در هر مرحله جزئيات بيشتری از سیستم و فرايندهای آن نمايش داده می شود.

در آموزش ویزیو، رسم نمودار جریان داده بهمراه یک نمونه کاربردی در اختیار مخاطبان استاداینجا قرار گرفته است.

 

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
مدیر سایت

دیدگاهها

دیدگاه خود را بیان کنید :