استاد اینجا
استاد اینجا

یادگیری آسان در هر جا

سبد خرید 0

 

استاداینجا

آموزش و کسب مهارت کاربردی در هرجا

 

زمانی که برای ورود به بازار کار دنبال منابع مطالعاتی خوبی بودم، به سایت های آموزشی محدودی برخورد میکردم که دروس آکادمیک را ارائه میدادند و در برخی دروس نقاط ضعفی داشتند. برای مثال در زمینه کار با نرم افزارها به مسائلی در اجرا برخورد میکردم و ساعت ها وقت برای حل آنها صرف میشد. ازاینرو برای حل این چالش به فکر ارائه آموزشهای آکادمیک بصورت کاربردی افتادم و دانش جزئی خودم را که نتیجه تجربه اجرایی میباشد در اختیار شما کاربران عزیز قرار میدهم. در این مسیر همکاران با تجربه ای که سابقه تدریس در دانشگاههای معتبر را دارند نیز برخی از دروس تخصصی را ارائه می نمایند.

همچنین کتاب هایی که نتیجه تلاش مترجمان حرفه ای جوان میباشد، بمنظور بهبود کیفیت زندگی کاری و تحصیلی در اختیار شما قرار می گیرد.

با تشکر مدیر سایت