استاد اینجا
استاد اینجا

یادگیری آسان در هر جا

سبد خرید 0

استاندارد و سیستم های مدیریت یکپارچه

توضیحات و سرفصل دوره
پرسش و پاسخ با استاد
آزمون
دیدگاه ها

سیستم مدیریت یکپارچه تلفیق کدام استانداردها؟؟

در کتاب استاندارد و سیستمهای مدیریت یکپارچه در مورد نحوه استفاده از استانداردها در پیاده سازی سیسمهای مدیریتی بطور مفصل توضیح داده شده است. سیستمهای مدیریتی نقش مهمی در سازمانها ایفا می کنند. از طریق ایجاد فرایندهای سازمانی و بهینه کردن آنها که به بهبود عملکرد سازمان و افزایش بهره وری و نهایتا سودآوری سازمان منتهی می گردد.  در پیاده سازی سیستمهای مدیریتی استاندارد مبنای کار است.

کتاب استاندارد و سیستمهای مدیریت یکپارچه نوشته خانم لیلا حسینی با سابقه اجرایی درخشان در اجرا و ممیزی سیستمهای مدیریت یکپارچه و مدرس دانشگاههای معتبر کشور می باشد. کتاب مذکور راهنمایی ارزشمند برای دانشجویان و شاغلان و کسانی که قصد آشنایی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی را دارند میباشد.

فهرست کتاب استاندارد و سیستم های مدیریت یکپارچه

فصل اول: آشنایی با مفهوم استاندارد و اندازه گیری
۱-۱- اصول استاندارد
۲-۱- تاریخچه اندازه گیری و استاندارد
۳-۱- تاریخچه استاندارد در ایران
۴-۱- واژه استاندارد
۵-۱- تعریف استاندارد
۶-۱- انواع استانداردها
۱-۶-۱- استانداردهای طبیعی
۲-۶-۱- استانداردهایی که بمنظور خاص برقرار می شوند
۷-۱- سطوح استاندارد
۱-۷-۱- استاندارد کارخانه ای
۲-۷-۱- استاندارد شرکتی (انجمنی یا صنفی)
۳-۷-۱- استاندارد ملی
۴-۷-۱- استاندارد منطقه ای
۵-۷-۱- استاندارد بین المللی
۸-۱- اهداف استاندارد کردن
۱-۸-۱- اقتصاد جامع (صرفه جویی کلی)
۲-۸-۱- حمایت از مصرف کننده
۳-۸-۱- حفظ ایمنی و بهداشت و محیط زیست
۴-۸-۱- ایجاد ارتباط بهتر
۹-۱- اصول استاندارد
۱۰-۱- ارکان اساسی سیستم استاندارد کردن
۱۱-۱- اهمیت استاندارد کردن
۱۲-۱- فواید استاندارد کردن
۱-۱۲-۱- فواید استاندارد کردن از نظر تولید کننده
۲-۱۲-۱- فواید استاندارد کردن از نظر مصرف کننده
۳-۱۲-۱- فواید استاندارد کردن از نظر متخصصین
۴-۱۲-۱- فواید استاندارد از نظر تجارت
۱۳-۱- جنبه های استاندارد
۱-۱۳-۱- استاندارد اصلاحات و علائم
۲-۱۳-۱- استاندارد مبنا
۳-۱۳-۱- استاندارد ویژگی ها
۴-۱۳-۱- استاندارد آزمون
۵-۱۳-۱- استاندارد آیین کار
۶-۱۳-۱- استاندارد بازرسی و نمونه برداری
۷-۱۳-۱- استاندارد طبقه بندی
۸-۱۳-۱- استاندارد درجه بندی
۹-۱۳-۱- استاندارد بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری
۱۰-۱۳-۱- استاندارد ایمنی

فصل دوم: آشنایی با سازمان های بین المللی تدوین کننده استاندارد

۱-۲- مروری بر بعضی از سازمان های استاندارد
۱-۱-۲- موسسه ملی استاندارد امریکا(ANSI)
۲-۱-۲- موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)
۳-۱-۲- موسسه استاندارد آلمان (DIN)
۴-۱-۲- سازمان بین المللی استاندارد (ایزو)
۵-۱-۲- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
۲-۲- عضویت در سازمان های بین المللی استاندارد
۱-۲-۲- عضو اصلی
۲-۲-۲- عضو وابسته
۳-۲-۲- عضو مشترک
۳-۲- تدوین استانداردهای بین المللی
۲-۴- مراحل شکل گیری استاندارد بین المللی
۱-۴-۲- مرحله پیشنهاد
۲-۴-۲- مرحله آماده سازی
۳-۴-۲- مرحله تشکیل کمیته
۴-۴-۲- مرحله پرس و جو
۵-۴-۲- مرحله تأیید
۶-۴-۲- مرحله انتشار
۵-۲- فعالیت های ایزو
۶-۲- تأمین مالی ایزو
۷-۲- استانداردهای ایزو چگونه به جامعه سود می رسانند؟
۸-۲- آشنایی با شرکت های گواهی دهنده
فصل سوم: مدیریت کیفیت
۱-۳- تاریخچه مدیریت کیفیت
۱-۱-۳- دروه بازرسی (دهه ۱۹۴۰)
۲-۱-۳- کنترل کیفیت
۳-۱-۳- دوره کنترل کیفیت آماری (دهه ۱۹۵۰)
۴-۱-۳- دوره تضمین کیفیت (دهه ۱۹۸۰)
۵-۱-۳- دوره مدیریت کیفیت فراگیر (دهه ۱۹۹۰)
۲-۳- تاریخچه HSE
۱-۲-۳- تاریخچه HSE در آمریکا
۲-۲-۳- تاریخچه HSE در ایران
۳-۲-۳- تقسیم بندی کلی HSE
فصل چهارم: سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه
۱-۴- مقدمه
۲-۴- مزایای یکپارچه سازی سیستم مدیریت کیفیت
۱-۲-۴- صرفه جویی در زمان و هزینه
۲-۲-۴- افزایش بهره وری
۳-۲-۴- بهبود سازمانی
۴-۲-۴- کاهش حجم مستندات
فصل پنجم: ممیزی و انواع آن
۱-۵- ممیزی
۲-۵- معیارهای ممیزی
۳-۵- شواهد ممیزی
۴-۵- ممیز
۵-۵- صلاحیت
۶-۵- تیم ممیزی
۷-۵- متقاضی ممیزی
۸-۵- ممیزی شونده
۹-۵- برنامه ممیزی
۱۰-۵- سازمان
۱۱-۵- یافته های ممیزی
۱۲-۵- استنتاج ممیزی
۱۳-۵- دلایل انجام ممیزی
۱۴-۵- استانداردهای ممیزی
۱۵-۵- انواع ممیزی
۱۶-۵- مستندات مورد نیاز برای ممیزی
پیوست ها
منابع و مراجع

https://ostadinja.ir/home1/

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]